COMANDA DE CATALOAGE

Fără specialisti nu există devoltare

Colaborăm activ cu Institutul pentru Standardizare (SIST – Institutul Sloven pentru Standardizare) pentru adoptarea standardelor în domeniul protecţiei împotriva trăsnetelor.

De asemenea, compania noastră este membru al comitetelor tehnice pentru paratrăsnete ale diferitelor institute din ţările pe a căror piaţă suntem prezenţi. Acestea sunt: Državni zavod za normizacijo – HRN (Croaţia), Institut za standarde, mjeritelstvo i intelektualno vlasništvo – BAS (Bosnia şi Heţegovina), Institut za standardizaciju Srbije – JUS (Serbia).

Pentru dezvoltarea şi finalizarea noilor noastre produse, cum ar fi sistemele paratrăsnet izolate – am asigurat testarea acestora la Centru de Infrastructură pentru Măsurări Energetice ICEM din Maribor. Suntem în contact cu Facultatea de Electrotehnică, Automatică şi Informatică a Universităţii din Maribor, Institutul de Inginerie Electrică Milan Vidmar EIMV din Ljubljana, Institutul de Inginerie Electrică şi Energetică din Zagreb (Institut za elektroprivredu i energetiku – HEP Zagreb, Institutul pentru Protecţia Muncii Sarajevo (Zavodo za zaštitu na radu Sarjevo), Facultatea de Electrotehnică a Universităţii din Belgrad (Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu) şi cu alte instituţii relevante pentru acest domeniu de activitate.

În centrele liceale din întreaga Slovenie şi din Croaţia desfăşurăm programe de instruire cu privire la protecţia împotriva fulgerelor pentru elevii de curs superior cu profilul de electroenergetică. De asemenea, colaborăm profesional şi cu proiectanţii de instalaţii electrice pentru rezolvarea problemelor de specialitate, primindu-le ideile şi sugestiile pentru a ne îmbunătăţi produsele deja existente şi pentru a crea produse noi. Odată cu dezvoltarea domeniului construcţiilor şi pentru noi, producătorii de echipamente paratrăsnet, apar tot mai multe provocări. Din cauza încălzirii globale, frecvenţa loviturilor de fulger se va mări. Echipamentele noastre paratrăsnet sunt competitive cu cele europene.